Jeg har udarbejdet denne persondatapolitik ud fra lovkrav i persondataforordningen (GDPR) som trådte i kraft d. 25. maj 2018. Hver gang jeg påbegynder et terapeutisk forløb med en klient, beder jeg vedkommende om at gøre sig bekendt med min persondatapolitik lige så vel som min afbudspolitik. Jeg gør også min klient opmærksom på at jeg er underlagt tavshedspligt.
Du er velkommen til at kontakte mig hvis du har tvivl eller spørgsmål til den persondatapolitik jeg fører. Du kan også læse mere om beskyttelsen af dine persondata på Psykoterapeutforeningens hjemmeside.


Det gør jeg
Som psykoterapeut fører jeg elektronisk journal over alle mine klienter. Jeg har udarbejdet et skema, hvori jeg noterer oplysninger, når jeg føler behov for det. Skemaet er ens for alle. Du registreres med fornavn og et nummer i min journalisering. Jeg noterer kun oplysninger der er nyttige i forhold til det terapeutiske forløb.
Jeg bruger oplysningerne til at huske hvad jeg får fortalt under en session, og om der er noget jeg skal følge op på senere. Jeg noterer hvad der vækkes i mig med henblik på at forstå hvad der sker i overføringsfeltet mellem klienten og mig. Desuden bruger jeg journalen til en refleksion over hvordan jeg fremadrettet vil kunne hjælpe en klient videre.
Derudover noterer jeg hvad jeg har brug for at bringe op omkring en klient i supervision. Supervision betyder at jeg mødes med en erfaren psykoterapeut, som hjælper mig med at få belyst problematikker, som jeg selv kan have svært ved at se.
Jeg sender ingen mails eller vedhæftninger med personfølsomme oplysninger.
Når jeg afslutter et forløb med en klient gemmer jeg journalen på den pågældende i fem år. Det gør jeg fordi klienter nogle gange henvender sig til mig igen, fordi de efter nogen tid har mødt nye udfordringer i livet, og derfor ønsker at genoptage terapien. I den situation er det nyttigt for mig hurtigt at kunne genskabe et overblik over gennemgående tematikker. Når der er gået fem år, og jeg ikke har hørt fra en klient igen sletter jeg den elektroniske journal.


Sikker kommunikation
Du bør være opmærksom på at skriftlige henvendelser og besvarelser af henvendelser ikke er krypteret. Hvis din forespørgsel indeholder oplysninger om forhold, som du mener skal beskyttes, bør du kontakte mig over telefon. Under dine sessioner anbefaler jeg at du slukker din telefon eller sætter den på flytilstand, idet der er mange programmer på telefonen, der har mulighed for at lytte med i vores samtale.


Du har ret til
At få indblik i alle skriftlige oplysninger jeg har om dig.
At protestere mod at jeg har skriftlige oplysninger om dig.
At få rettet eller slettet alle oplysninger jeg har liggende om dig.


Tavshedspligt
Du har krav på beskyttelse af dit privatliv. Jeg er som psykoterapeut underlagt tavshedspligt. Undtagelserne for tavshedspligten vil være situationer, hvor der foreligger åbenbar fare for klienten selv eller andre – eller hvis man gennem lovgivning er forpligtet til at videregive oplysninger. Fx er der skærpet underretningspligt i tilfældet af at børn udsættes for psykisk eller fysisk vold eller andre overgreb og omsorgssvigt.